doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.


Research interests:
  • complex mineralogical-geochemical and metalogenetical research of hydrothermal deposits of gold, silver and polymetalic ores in Slovak neovolcanic rocks
  • research of environmental problems related to mining activity

 

Selected publications:

MAJZLAN J., ŠTEVKO M., CHOVAN M., LUPTÁKOVÁ J., MILOVSKÁ S., MILOVSKÝ R., JELEŇ S., POLLOK K., GÖTTLICHER J., SÝKOROVÁ M., KUPKA D., 2018: Mineralogy and geochemistry of the copper-dominated neutral mine drainage at the Cu deposit Ľubietová-Podlipa (Slovakia). Applied Geochemistry 92, 59-70 (2.581 – IF2016). ISSN: 0882-2927

BROSKA, Igor – BALÁŽ, Peter – BEZÁK, Vladimír – BRIMICH, Ladislav – ĎURIŠOVÁ, Anna – HUDÁČKOVÁ, Natália – JELEŇ, Stanislav – KOVÁČOVÁ, Marianna – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – MALÍK, Peter – MICHALÍK, Jozef – NELIŠEROVÁ, Eva – ORFÁNUS, Tomáš – PAŽÁK, Peter – PETRÍK, Igor – PORUBČAN, Vladimír – PUŠKELOVÁ, Ľubica – SIMAN, Pavol – SLÁDEK, Ján – STAREK, Dušan – ŠEFČÁKOVÁ, A. – ZAHRADNIKOVÁ, Barbara – ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme [The Planet we live on]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.

KVIETOK, Martin – JELEŇ, Stanislav – ŠMEJKAL, V. – SITÁR, Andrej. Vytĺkaná meď v slovenskom praveku. In ARGENTIFODINA 2014 Banská Štiavnica : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2014, ktorá sa konala v dňoch 10. – 12. septembra 2014 v Banskej Štiavnici. Zost. Jozef Labuda. – Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2014, p. 37-44. ISBN 978-80-85579-49-9.

PONOMARENKO, O. – SKAKUN, L. – JELEŇ, Stanislav – MIKUŠ, Tomáš – KVASNYTSYA, I. – BÁLINTOVÁ-ŠTEVKOVÁ, T. – BONDARENKO, Sergey – GRINCHENKO, O. New chemical and structural data on Typomorphism of Tetradymite Bi2Te2S from Typolocality Župkov, Slovak Republic. In Mineralogičnij žurnal, 2015, tom 37, no. 1, p. 3-11. ISSN 0204-3548.

RUSS, Albert – JELEŇ, Stanislav. Faszinierende Quarze aus Banská Stiavnica, Slowakei. In Lapis, 2015, vol. 40, no. 1, p. 12-47.

RUSS, Albert – JELEŇ, Stanislav. Banská Štiavnica Mountains: A classical European Mining and Mineralogical Region. In Mineralogical Almanac, 2015, vol.20, no. 1, p. 4-28.

SEJKORA, J. – ŠTEVKO, M. – OZDÍN, Daniel – PRŠEK, Jaroslav – JELEŇ, Stanislav. Unusual morphological forms of hodrušite from the Rozália vein, Hodruša-Hámre near Banská Štiavnica (Slovak Republic). In Journal of Geosciences, 2015, vol. 60, p. 11-22. (1.405 – IF2014).

JELEŇ, Stanislav – BERÁNEK, Mikuláš – PÁSTOR, Ján. Baníctvo v Badíne [Mining in the Badín]. In Montarevue, 2014, vol. VII, č. 4, s. 22-23. ISSN 1337-9682.

ANDRÁŠ, Peter – JELEŇ, Stanislav – VOLEKOVÁ, Bronislava. Proces cementácie drenážnych vôd z haldového poľa Podlipa. In ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. – Ostrava : Mendelej, 2013, p. 236-247. ISBN 978-80-86832-75-3.

ANDRÁŠ, Peter – JELEŇ, Stanislav – FERENC, Štefan. Geologicko-ložisková charakteristika Cu-ložísk Špania Dolina, Staré Hory, Ľubietová a Poniky. In ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. – Ostrava : Mendelej, 2013, p. 123-141. ISBN 978-80-86832-75-3.

CHERNYSHEV, Igor V. – KONEČNÝ, Vlastimil – LEXA, Jaroslav – KOVALENKER, Vladimir A. – JELEŇ, Stanislav – LEBEDEV, Vladimir A. – GOLTSMAN, Yurij V. K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 327-351. (1.143 – IF2012). ISSN 1335-0552

ANDRÁŠ, Peter – TURISOVÁ, Ingrid – KRNÁČ, Jozef – DIRNER, Vojtech – VOLEKOVÁ-LALINSKÁ, Bronislava – BUCCHERI, G. – JELEŇ, Stanislav. Hazards of heavy metal contamination at Ľubietová Cu-deposit (Slovakia). In Procedia Environmental Sciences, 2012, no. 14, p. 3-21. ISSN 1878-0296.

JELEŇ, Stanislav – PRŠEK, Jaroslav – KOVALENKER, Vladimir A. – TOPA, D. – SEJKORA, J. – OZDÍN, Daniel – ŠTEVKO, M. Bismuth sulphosalts of the cuprobismuthite, pavonite and aikinite series from the Rozália Mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. In Canadian Mineralogist, 2012, vol. 50, p. 325-340. (1.115 – IF2011).ISSN 0008-4476.

JELEŇ, Stanislav. Genesis of the epithermal Au-Ag base metal mineralization at Banská Štiavnica deposit, Western Carpathians (Slovakia). In Vtoraja naučnaja molodežnaja škola s meždunarodnym učastijem “Novoje v poznaniji processov rudoobrazovanija” : 11. – 13. 12. 2012 Moskva. Editor V. V. Krupskaja. – Moskva : IGEM RAN, 2012, p. 16-19.

JELEŇ, Stanislav – GALVÁNEK, Juraj – ANDRÁŠ, Peter – KRIŽÁNI, Ivan. História baníctva Španej Doliny [Mining history of the Špania Dolina]. In Minerál, 2012, roč. 20, č. 4, s. 291-308. ISSN 1213-0710.

ŠKOĽNIK, E. L. – ŽEGALLO, E. A. – BATURIN, G. N. – BOGATYREV, B. A. – HÁBER, Milan – GERASIMENKO, L. M. – GOLOVIN, D. I. – EGANOV, E. A. – JELEŇ, Stanislav – LEJMIŇ, I. – KOVALENKER, Vladimir A. – KRUGĽAKOV, V. V. – KULEŠOV, Valentij Nikolajevič – MAČABELI, G. A. – MEĽNIKOV, M. E. – NOVIKOV, V. M. – ORLEANSKIJ, V. K. – PACHNEVIČ, A. V. – SLUKIN, A. D. – ŠARKOV, A. A. – JUBKO, V. M. Issledovanie margancevoj i železomargancevoj mineralizaciji v raznych prirodnych obstanovkach metodami skanirujuščej elektronnoj mikroskopiji. 1. vyd. Moskva : SAMPoligrafist, 2012. 472 s. ISBN 978-5-94101-250-0.

PROKOFJEV, Vsevolod Ju. – KOVALENKER, Vladimir A. – JELEŇ, Stanislav – BORISENKO, A. S. – BOROVIKOV, A. A. Determination of Metal Concentrations in Fluid Inclusions Formed during the Magmatic and Hydrothermal Stages of Formation of the Epithermal Au-Ag Polymetallic Deposit of Banska Stiavnica (Western Carpathians) with the LA-ICP-MS Method. In Doklady Earth Sciences, 2011, vol. 440, part 1, p. 1249-1252. (0.318 – IF2010). ISSN 1028-334X.

ANDRÁŠ, Peter – JELEŇ, Stanislav – KRIŽÁNI, Ivan. Geochemická stabilita technogénnych sedimentov na haldových poliach v Ľubietovej. In Acta Universitatis Matthiae Belii : séria Chémia. 12. Editor Juraj Tölgyessy. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2010, s. 45-56. ISBN 978-80-557-0069-4.

ANDRÁŠ, Peter – KRIŽÁNI, Ivan – JELEŇ, Stanislav. Cementačný proces v Ľubietovej. In Acta Universitatis Matthiae Belii : séria Chémia. 12. Editor Juraj Tölgyessy. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2010, s. 57-61. ISBN 978-80-557-0069-4.

JELEŇ, Stanislav – KRIŽÁNI, Ivan – ANDRÁŠ, Peter. Možnosti didaktického využitia zložiek baníckej krajiny. In Acta Universitatis Matthiae Belii : séria Chémia. 12. Editor Juraj Tölgyessy. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2010, s. 87-90. ISBN 978-80-557-0069-4.

JELEŇ, Stanislav – MIKUŠ, Tomáš – PRŠEK, Jaroslav. Sulphosalts of cuprobismutite homologous series from Banská Hodruša and Čierna Lehota (Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogical Review. – Ivan Franko National University of Lviv, 2009, no. 59, iss. 2, p. 64-76.

JELEŇ, Stanislav – GALVÁNEK, Juraj – ANDRÁŠ, Peter – BENDÍK, Andrej – BELÁČEK, Boris – BOZALKOVÁ, Irena – GAÁL, Ľ. – GAJDOŠ, Alfonz – HÁBER, Milan – KONEČNÝ, Vlastimil – KRIŽÁNI, Ivan – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – MAZÚREK, Jaroslav – MICHAL, P. – SOTÁK, Ján – STAŇOVÁ, Sidónia – ŠIMO, Vladimír – ŠURKA, Juraj – WETTER, Richard. Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.

MELNIKOV, Vladimir – JELEŇ, Stanislav – BONDARENKO, Sergey – BÁLINTOVÁ, Timea – OZDÍN, Daniel – GRINCHENKO, Alexander. Comparative study of Bi-Te-Se-S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part 1. Localities, geological situation and mineral associations. In Mineralogičnij žurnal, 2009, tom 31, no. 4, p. 38-48. ISSN 0204-3548.

MELNIKOV, Vladimir – JELEŇ, Stanislav – BONDARENKO, Sergey – BÁLINTOVÁ, Timea – OZDÍN, Daniel – GRINCHENKO, Alexander. Comparative study of Bi-Te-Se-S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part 2. Crystal chemistry and genesis of layered Bi-tellurides. In Mineralogičnij žurnal, 2010, tom 32, no. 1, p. 38-44. ISSN 0204-3548.

MOLNÁR, F. – NAGYMAROSY, András – JELEŇ, Stanislav – BAČO, Pavel. Minerals and wines: Tokaj Mts., Hungary and Slanské vrchy Mts., Slovakia : IMA2010 Field Trip Guide HUSK1. In Acta Mineralogica-Petrographica : Field Guide Series, 2010, vol. 15, p. 1-40. ISSN 2061-9766.

SEMAN, Milan – GAÁL, Ľ. – SEDLÁČEK, Ivo – LAICHMANOVÁ, Monika – JELEŇ, Stanislav. Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň. In Slovenský kras : Acta Carsologica Slovaca, 2009, roč. 47, č. 1, s. 101-113. ISSN 0560-3137.