Alena Geletová
Pracovisko:Hurbanovo, Komárňanská 108
Telefón:
E-mail:
Osobná webstránka: