Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica, HU — Hurbanovo, SL — Stará Lesná + Skalnaté Pleso

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Aubrecht, Roman prof. RNDr., PhD.02 6029 6543BA
Bačík, Peter doc. Mgr., PhD.02 6029 6294BA
Bednárik, Martin Ing., PhD.02 5941 0609BA
Bezák, Vladimír RNDr., CSc.02 5477 2309, 02 5941 0613BA
Bičárová, Svetlana Ing., PhD.052 787 9165SL
Bielik, Miroslav prof. RNDr., DrSc.02 5941 0604, 02 6029 6359BA
Brimich, Ladislav RNDr., CSc.02 5941 0605BA
Csicsay, Kristián Mgr., PhD.02 5941 0611BA
Dérerová, Jana Mgr., PhD.02 5941 0604BA
Fojtíková, Lucia Mgr., PhD.02 5941 0611BA
Gális, Martin Mgr., PhD.02 5941 0611BA
Guba, Peter doc. Mgr., PhD.02 5941 0605BA
Kohút, Igor Mgr., PhD.02 5941 0602BA
Kristek, Jozef doc. Mgr., DrSc.02 5941 0610BA
Kristeková, Miriam Mgr., PhD.02 5941 0610BA
Kysel, Róbert RNDr., PhD.02 5941 0611BA
Lukasová, Veronika Ing., PhD.052 787 9146SL
Madzin, Jozef Mgr., PhD.048 321 3328BB
Marsenić, Alexandra RNDr., PhD.02 5941 0615BA
Moczo, Peter prof. RNDr., DrSc.02 5941 0608, 02 6029 5179BA
Nejedlík, Pavol RNDr., CSc.02 5941 0600BA
Onderka, Milan Mgr., PhD.02 59 410 601BA
Pánisová, Jaroslava Mgr., PhD.02 5941 0603BA
Pažák, Peter RNDr., PhD.02 5941 0611BA
Revallo, Miloš Mgr., PhD.02 5941 0612BA
Smetanová, Iveta Ing. RNDr., PhD.02 5941 0616BA
Tomek, Čestmír (emeritus) RNDr., CSc.02 5941 0603BA
Váczyová, Magdaléna RNDr., PhD.035 760 2211HU
Vajda, Peter RNDr., PhD.02 5941 0603BA
Valach, Fridrich Mgr., PhD.035 760 2211HU
Vozár, Ján RNDr., PhD.02 5941 0613BA
Zahorec, Pavol Mgr., PhD.048 321 3319BB

Ostatní pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Almásiová, Oľga 035 760 2211HU
Bilčík, Dušan RNDr.02 5941 0602BA
Bohuš, Ivan 052 787 9179SL
Božik, Dušan 052 787 9179SL
Buchholzerová, Anna Mgr.052 787 9179SL
Bystrický, Erik Mgr.02 5941 0611BA
Cipciar, Andrej RNDr.02 5941 0611BA
Geletová, Alena HU
Krasuľa, Martin Mgr.052 787 9179SL
Mareková, Ľubica Mgr.048 321 3211BB
Radimáková, Alžbeta 02 5930 9292BA
Šternócky, Juraj 035 760 2211HU
Vajkai, Melinda Mgr.035 760 2211HU