Albert Russ, Richard Kaňa, Stanislav Jeleň, Ľuboš Hrdlovič,

Kvety baní – Minerály stredoslovenskej banskej oblasti

2020

290 str.
ISBN


Fridrich Valach

Magnetické búrky: Fyzikálne základy

2020
Vydavateľstvo SÚH
230 str.
ISBN 978-80-89998-11-1

Knihu si môžete objednať tu:
http://suh.sk/nasa-ponuka/publikacie/neperiodicke-publikacie/656-magneticke-burky


IWAF10-obalka_web

Ján Soták, Natália Hudáčková, Jozef Michalík, with co-authors Kamil Fekete, Štefan Józsa, Dušan Plašienka, Andrej Ruman & Samuel Rybár

Microfauna and biostratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic formations of the Western Carpathians

2017
VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences
173 str.
ISBN 978-80-224-1574-3


Jurassica 2016

Jozef MICHALÍK and Kamil FEKETE

XIIth Jurassica Conference. Workshop of the ICS Berriasian Group and IGCP 632.

2016
Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
131 str.
ISBN 978-80-85754-36-0


Vratislav HURAI - Monika HURAIOVÁ - Marek SLOBODNÍK - Rainer THOMAS

Geofluids. Developments in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes.

2015
Elsevier
504 str.
ISBN 978-0-12-803241-1

Monografiu si môžete objednať tu:

https://books.google.sk/books/about/Geofluids.html?id=wcBJBgAAQBAJ&hl=sk
http://store.elsevier.com/9780128032411


Broska_obalka_polep_FINAL-FINAL.indd

Igor BROSKA a kolektív

Planéta, na ktorej žijeme

2015
VEDA, vydavateľstvo SAV
176 str.
ISBN 978-80-224-1436-4