Generálny riaditeľ: RNDr. Ján MADARÁS, PhD.

Zástupca generálneho riaditeľa: RNDr. Igor BROSKA, DrSc.

Riaditeľ Geologického odboru: Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.

Zástupca riaditeľa Geologického odboru: Mgr. Dušan STAREK, PhD.

Riaditeľ Geofyzikálneho odboru: RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.

Zástupca riaditeľa Geofyzikálneho odboru: Mgr. Ján VOZÁR, PhD.

Vedúci pracoviska Hurbanovo: Mgr. Fridrich VALACH, PhD.

Vedúca ekonomického oddelenia: Mgr. Adriana KLEINOVÁ

Vedecký tajomník: Mgr. Miloš REVALLO, PhD.

Zástupcovia v Sneme SAV: RNDr. Igor BROSKA, DrSc.Mgr. Pavol ZAHOREC, PhD.