Vysvetlivky:

Pracovisko: BA — Bratislava, BB — Banská Bystrica

Vedeckí pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Antolíková, Silvia RNDr., PhD.02 3229 3218BA
Biroň, Adrián RNDr., CSc.048 321 3318BB
Broska, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3204BA
Hrabovský, Juraj Mgr., PhD.02 3229 3216BA
Hurai, Vratislav doc. RNDr., DrSc.02 3229 3209BA
Janák, Marian RNDr., DrSc.02 3229 3213BA
Jeleň, Stanislav doc. RNDr., CSc.048 321 3317BB
Kohút, Milan RNDr., CSc.02 3229 3215BA
Kotulová, Júlia RNDr., PhD.02 3240 1115BA
Kurylo, Sergii Mgr.PhD.048 321 3329BB
Kyška-Pipík, Radovan Dr., PhD.048 321 3314BB
Lexa, Jaroslav RNDr., CSc.02 3229 3217BA
Madarás, Ján RNDr., PhD.02 3229 3202BA
Michalík, Jozef doc. RNDr., DrSc.02 3229 3206BA
Mikuš, Tomáš Mgr., PhD.048 321 3324BB
Milovská, Stanislava Mgr., PhD.048 321 3323BB
Milovský, Rastislav Mgr., PhD.048 321 3316BB
Petrík, Igor RNDr., DrSc.02 3229 3208BA
Siman, Pavol RNDr., PhD.02 3240 1117BA
Šimo, Vladimír Mgr., PhD.02 3229 3214BA
Sobocký, Tomáš Mgr., PhD.02 3229 3216BA
Soták, Ján doc. RNDr., DrSc.048 321 3315BB
Starek, Dušan Mgr., PhD.02 3229 3219BA
Števko, Martin Mgr., PhD.02 3229 3224BA
Tomašových, Adam Mgr., DrSc.0905 852 145BA
Tóth, Csaba Mgr., PhD.02 5941 0616BA
Vďačný, Marek Mgr., PhD.02 3229 3204BA
Vozár, Jozef (emeritus) RNDr., DrSc.02 3229 3203BA
Vršanský, Peter Mgr., PhD.02 3229 3220BA

Ostatní pracovníci

Meno Titul Telefón E-mail Pracovisko
Budačová, Stanislava Mgr.048 321 3329BB
Golej, Marián Mgr., PhD.02 3240 1112BA
Halašiová, Nataša Mgr.048 321 3312BB
Ivaničová, Iveta 048 321 3322BB
Koubová, Ivana Mgr., PhD.02 3229 3216BA
Luptáková, Eva Mgr.02 3229 3210BA
Pramuková, Štefánia Mgr.02 3240 1111BA
Puškelová, Ľubica RNDr.02 3229 3221BA
Ramaj, Branislav 048 321 3326BB
Rovňanová, Hana Mgr.048 321 3322BB
Šurka, Juraj Mgr.048 321 3325BB
Troppová, Danka Ing.048 321 3322BB
Žatková, Lucia Mgr.048 321 3330BB