Vedecké zameranie:

  • štúdium stavby zemskej kôry a litosféry, ich fyzikálnych a reologických vlastností ako aj ich tektonického vývoja so špeciálnym dôrazom na Karpatsko-Panónsku oblasť. Metódy tohto štúdia predstavuje 2D a 3D hustotné a integrované modelovanie s dôrazom na gravimetriu a geotermiku
  • vývoj inovatívnych metód riešenia 3D nelineárnej obrátenej úlohy gravimetrie a všeobecne potenciálových polí
  • interpretácia zmien tiaže a deformácií zemského povrchu s aplikáciami pri oceňovaní ohrozenia v sopečných oblastiach a pri sledovaní zásobníkov zemného plynu
  • štúdium stavby, tektoniky a tepelného stavu kôry a litosféry metódami stacionárneho a nestacionárneho geotermického modelovania s aplikáciou aj pri vyhľadávaní hlbokých zdrojov geotermálnej energie
  • štúdium slapových javov a aperiodických zložiek deformácie zemskej kôry z extenzometrických meraní
  • mikrogravimetrický a georadarový prieskum pre archeologické a geotechnické aplikácie

Súčasťou oddelenia je Slapová stanica Vyhne.