Vedecké zameranie:

Oddelenie paleobiológie a evolúcie organizmov sa zaoberá výskumom

  • paleoekológie, biogeografie a evolučnej paleobiológie morských a suchozemských bezstavovcov a
  • rekonštrukciou a časových a priestorových zmien v druhovom zložení a diverzite druhohorných a treťohorných ekosystémov.

Výskum na tomto oddelení tiež sleduje a meria procesy ktore vedú k zachovaniu fosílnych zvyškov s pomocou aktuopaleontologických postupov a vyvíja metódy ktoré umožňujú vypočítať skreslenie fosílneho záznamu. Výskum je geograficky zameraný na alpsko-karpatské pasmo ako aj na ďalšie oblasti v Európe, Afrike, Ázii a Amerike. Jednou z kľúčových tém je analýza masových vymieraní a rozsiahlych environmentálnych zmien na konci triasu (pred 201 miliónmi rokmi), na konci jury (pred 145 miliónmi rokmi), a na konci paleocénu (pred 56 miliónmi rokmi). Tieto tri udalosti viedli k rozsiahlym zmenám v zložení a fungovaní ekosystémov a zanechali svoj odtlačok v horninách zachovaných na našom území. Na oddelení sa primarne vyuzivaju kvantitativne metody analytickej paleobiologie, geochemické a geochronologické metódy, a morfometrické a vizualizačné metódy.