Vedecké zameranie:

  • výskum seizmickej aktivity, seizmického režimu aktívnych ohniskových zón a seizmického zdroja využitím moderných pokročilých metód analýzy seizmických údajov
  • numerické simulácie seizmického pohybu v realistických zložitých 3D štruktúrach spolu s vývojom numerických metód modelovania a metód analýzy údajov

Oddelenie riadi a prevádzkuje Národnú sieť seizmických staníc, vybavenú digitálnymi seizmickými aparatúrami a zberným systémom nameraných údajov, ktoré sa v reálnom čase odosielajú do Dátového a spracovateľského centra národnej siete v Bratislave.

Súčasťou oddelenia sú seizmické stanice: Hurbanovo, Modra-Piesok, Šrobárová, Vyhne, Železná studienka, Červenica, Kečovo, Kolonické sedlo, Liptovská Anna, Iža, Moča a Stebnícka Huta.