RNDr. Alexandra Marsenić, PhD.


Oblasť výskumu:

  • geofyzikálna dynamika kvapalín
  • magnetohydrodynamika zemského jadra

Vonkajšie jadro Zeme je zložitým magnetohydrodynamickým systémom. Tvorí ho elektricky vodivá nestlačiteľná stratifikovaná kvapalina uzavretá v guľovej vrstve zvonka ohraničenej plášťom, zvnútra pevným jadierkom, rotujúca rovnomernou uhlovou rýchlosťou a preniknutá magnetickým poľom. Dynamika systému sa na povrchu Zeme prejavuje dlhodobými zmenami geomagnetického poľa — tzv. sekulárnymi variáciami. Výskum sa týka elementárnych hydromagnetických procesov zodpovedných za pozorované zmeny geomagnetického poľa.

Vybrané publikácie:

Marsenić, A., “A kinematic model of vertical geomagnetic field variation resulting from a steady convective flow”, Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, Vol 108, Issue 2, p. 191 – 212, 2014

Marsenić, A. and Ševčík, S., “Stability of sheared magnetic fields.“ Proceedings of Conference of Slovak and  Czech physisists, Žilina 2011, 21-26, 2012

Marsenić, A. and Ševčík, S., “Magnetic instability in a rotating layer at highly eccentric positions of the critical  level.” Astronomische Nachrichten, 332, 475-488, 2011

Marsenić, A. and Ševčík, S., “Stability of sheared magnetic field in dependence on its critical level position.”  Physics of the Earth and Planetary Interiors, 179, 32-44, 2010

Marsenić, A. and Ševčík, S., “Influence of a position of the critical level inside a plane layer on the rise of  magnetically and thermally driven instabilities.” Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics, 102, 457-476, 2008