Mgr. Ema Nogová


Dizertačná práca:

Téma:  Kompilácia terestrických  a satelitných tiažových údajov pre výpočet mapy Bouguerových anomálií v alpsko-karpatskej oblasti.

Školiteľ: Mgr. Pavol Zahorec, PhD.