RNDr. Igor Broska, DrSc.


Oblasť výskumu:

  • geochémia a mineralógia
  • petrológia a petrogenéza granitov
  • akcesorické minerály magmatických hornín: ich distribúcia a stabilita
  • paragenézy ťažkých minerálov v sedimentoch

 

Vybrané publikácie:

NASDALA, Lutz – BROSKA, Igor – HARLOV, Daniel – MACDONALD, R. Recent progress in the study of accessory minerals. In Mineralogy and Petrology, 2017, vol. 111, no. 4, p. 431-433. (1.236 – IF2016). (2017 – Current Contents). ISSN 0930-0708.

SKOGBY, Henrik – JANÁK, Marian – BROSKA, Igor. Water incorporation in omphacite: concentrations and compositional relations in UHP eclogite samples from Pohorje, Eastern Alps. In European Journal of Mineralogy, 2016, vol. 38, no. 3, p. 631-639. (1.464 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 0935-1221.

BREITER, Karel – BROSKA, Igor – UHER, Pavel. Intensive low-temperature tectono-hydrothermal overprint of peraluminous rare-metal granite: a case study from the Dlhá dolina valley (Gemericum, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 1, p. 19-36. (0.761 – IF2014). ISSN 1335-0552.

BROSKA, Igor – BALÁŽ, Peter – BEZÁK, Vladimír – BRIMICH, Ladislav – ĎURIŠOVÁ, Anna – HUDÁČKOVÁ, Natália – JELEŇ, Stanislav – KOVÁČOVÁ, Marianna – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – MALÍK, Peter – MICHALÍK, Jozef – NELIŠEROVÁ, Eva – ORFÁNUS, Tomáš – PAŽÁK, Peter – PETRÍK, Igor – PORUBČAN, Vladimír – PUŠKELOVÁ, Ľubica – SIMAN, Pavol – SLÁDEK, Ján – STAREK, Dušan – ŠEFČÁKOVÁ, A. – ZAHRADNIKOVÁ, Barbara – ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.

UHER, Pavel – ONDREJKA, Martin – BAČÍK, Peter – BROSKA, Igor – KONEČNÝ, Patrik. Britholite, monazite, REE carbonates, and calcite: Products of hydrothermal alteration of allanite and apatite in A-type granite from Stupné, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2015, vol. 236-237, p. 212-225. (4.482 – IF2014). ISSN 0024-4937.

BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor. Variscan thrusting in I- and S-type granitic rocks of the Tribeč Mountains, Western Carpathians (Slovakia): evidence from mineral compositions and monazite dating. In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 6, p. 455-471. (0.761 – IF2014). ISSN 1335-0552.

BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor. Accessory Phases in the Genesis of Igneous Rocks. In Modelling of Magmatic and Allied Processes. 1. vyd. – Berlin : Springer, 2014, p. 109-149. ISBN 978-3-319-06470-3.

BROSKA, Igor – RAVNA, Erling J. Krogh – VOJTKO, Peter – JANÁK, Marian – KONEČNÝ, Patrik – PENTRÁK, Martin – BAČÍK, Peter – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – KULLERUD, K. Oriented inclusions in apatite in a post-UHP fluid-mediated regime (Tromsø Nappe, Norway). In European Journal of Mineralogy, 2014, vol. 26, p. 623-634. (1.506 – IF2013). ISSN 0935-1221.

BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor – SHLEVIN, Yaron Be´eri – MAJKA, Jarosław – BEZÁK, Vladimír. Devonian/Mississippian I-type granitoids in the Western Carpathians: A subduction-related hybrid magmatism. In Lithos, 2013, vol. 162-163, no. 1, p. 27-36. (3.779 – IF2012). ISSN 0024-4937.

ONDREJKA, Martin – UHER, Pavel – PUTIŠ, Marián – BROSKA, Igor – BAČÍK, Peter – KONEČNÝ, Patrik – SCHMIEDT, I. Two-stage breakdown of monazite by post-magmatic and metamorphic fluids: An example from the Veporic orthogneiss, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2012, vol. 142-143, p. 245-255. (3.246 – IF2011). ISSN 0024-4937.

BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor – UHER, Pavel. Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012. 235 s. ISBN 978-80-224-1255-1.

PETRÍK, Igor – KUBIŠ, Michal – KONEČNÝ, Patrik – BROSKA, Igor – MALACHOVSKÝ, Pavol. Rare phosphates from the Surovec topaz – Li-mica microgranite, Gemeric unit, Western Carpathians, Slovak Republic: role of F/H2O of the melt. In Canadian Mineralogist, 2011, vol. 49, no. 2, p. 521-540. (1.289 – IF2010). ISSN 0008-4476.

BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor. Accessory Fe-Ti oxides in the West-Carpathian I-type granitoids: witnesses of the granite mixing and late oxidation processes. In Mineralogy and Petrology, 2011, vol. 102, p. 87-97. (1.287 – IF2010). ISSN 0930-0708.

BALEN, Dražen – BROSKA, Igor. Tourmaline nodules: products of devolatilization within the final evolutionary stage of granitic melt? In Granite-Related Ore Deposits : Geological Society Special Publication No. 350. – London : The Geological Society, 2011, p. 53-68. ISBN 978-1-86239-321-9.

POLÁK, Milan – PLAŠIENKA, Dušan – KOHÚT, Milan – PUTIŠ, Marián – BEZÁK, Vladimír – FILO, Ivan – OLŠAVSKÝ, Mário – HAVRILA, Milan – BUČEK, Stanislav – MAGLAY, Juraj – ELEČKO, Michal – FORDINÁL, Klement – NAGY, Alexander – HRAŠKO, Ľubomír – NÉMETH, Zoltán – IVANIČKA, Ján – BROSKA, Igor. Geologická mapa Malých Karpát = Geological map of the Malé Karpaty Mts : 1:50 000. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. ISBN 978-80-89343-45-4.

DANIŠÍK, Martin – KOHÚT, Milan – BROSKA, Igor – FRISCH, Wolfgang. Thermal evolution of the Malá Fatra Mountains (Central Western Carpathians): insights from zircon and apatite fission track thermochronology. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 1, p. 19-27. (0.963 – IF2009). ISSN 1335-0552.

BÓNOVÁ, Katarína – BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor. Biotite from Čierna hora Mountains granitoids (Western Carpathians, Slovakia) and estimation of water contents in granitoid melts. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 1, p. 3-17. (0.963 – IF2009). ISSN 1335-0552.

KRENN, Erwin – JANÁK, Marian – FINGER, Friedrich – BROSKA, Igor – KONEČNÝ, Patrik. Two types of metamorphic monazite with contrasting La/Nd, Th, and Y signatures in an ultrahigh-pressure metapelite from the Pohorje Mountains, Slovenia: Indications for pressure-dependent REE exchange between apatite and monazite? In American Mineralogist, 2009, vol. 94, no. 5-6, p. 801-815. (1.962 – IF2008). ISSN 0003-004X.

LEICHMANN, Jaromír – JACHER-SLIWCZYNSKA, Katarzyna – BROSKA, Igor. Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slovakia). In Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, 2009, vol. 186, no. 1, p. 1-10. (0.390 – IF2008). ISSN 0077-7757.

BEZÁK, Vladimír – BIELY, Anton – BROSKA, Igor – BÓNA, Ján – BUČEK, Stanislav – ELEČKO, Michal – FILO, Ivan – FORDINÁL, Klement – GAZDAČKO, Ĺubomír – GRECULA, Pavol – HRAŠKO, Ľubomír – IVANIČKA, Ján – JACKO, Stanislav, ml. – JACKO, Stanislav, st. – JANOČKO, Juraj – KALINČIAK, Michal – KOBULSKÝ, Ján – KOHÚT, Milan – KONEČNÝ, Vlastimil – KOVÁČIK, Martin – KOVÁČIK, Martin – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – MAGLAY, Juraj – MELLO, Ján – NAGY, Alexander – NÉMETH, Zoltán – OLŠAVSKÝ, Mário – PLAŠIENKA, Dušan – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – PRISTAŠ, Ján – SIMAN, Pavol – ŠIMON, Ladislav – TEŤÁK, František – VOZÁROVÁ, Anna – VOZÁR, Jozef – ŽEC, Branislav. Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Slovenskej republiky : 1 : 200 000. Aut. Bezák Vladimír et al., editor Bezák Vladimír. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. 534 s. ISBN 978-80-89343-28-7.

JANÁK, Marian – CORNELL, David – FROITZHEIM, Nikolaus – DE HOOG, Cees-Jan – BROSKA, Igor – VRABEC, Mirijam – HURAI, Vratislav. Eclogite-hosting metapelites from the Pohorje Mountains (Eastern Alps): P-T evolution, zircon geochronology and tectonic implications. In European Journal of Mineralogy, 2009, vol. 21, no. 6, p. 1191-1212. (1.220 – IF2008). ISSN 0935-1221.

BROSKA, Igor – ZAHRADNÍK, Leonard – PETRÍK, Igor. Origin of syenitic dike by flowage differentiation (Modra massif, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians). In Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, 2008, vol. 185, no. 1, p. 79-90. (0.574 – IF2007). ISSN 0077-7757.

BEZÁK, Vladimír – ELEČKO, Michal – FORDINÁL, Klement – IVANIČKA, Ján – KALIČIAK, Michal – KONEČNÝ, Vlastimil – KOVÁČIK, Martin – MAGLAY, Juraj – MELLO, Ján – NAGY, Alexander – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – BIELY, Anton – BÓNA, Ján – BROSKA, Igor – BUČEK, Stanislav – FILO, Ivan – GAZDAČKO, Ĺubomír – GRECULA, Pavol – GROSS, Pavel – HAVRILA, Milan – HÓK, Jozef – HRAŠKO, Ľubomír – JACKO, Stanislav, ml. – JACKO, Stanislav, st. – JANOČKO, Juraj – KOBULSKÝ, Ján – KOHÚT, Milan – KOVÁČIK, Martin – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – NÉMETH, Zoltán – OLŠAVSKÝ, Mário – PLAŠIENKA, Dušan – PRISTAŠ, Ján – RAKÚS, Miloš – SALAJ, Jozef – SIMAN, Pavol – ŠIMON, Ladislav – TEŤÁK, František – VASS, Dionýz – VOZÁR, Jozef – VOZÁROVÁ, Anna – ŽEC, Branislav. Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1: 200 000. Editor Vladimír Bezák. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. ISBN 978-80-89343-21-8.

BROSKA, Igor – HARLOV, Daniel – TROPPER, Peter – SIMAN, Pavol. Formation of magmatic titanite and titanite-ilmenite phase relations during granite alteration in the Tribec Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2007, vol. 95, no. 1-2, p. 58-71. ISSN 0024-4937.

BEZÁK, Vladimír – BROSKA, Igor – IVANIČKA, Ján – REICHWALDER, Peter – VOZÁR, Jozef – POLÁK, Milan – HAVRILA, Milan – MELLO, Ján – BIELY, Anton – PLAŠIENKA, Dušan – POTFAJ, Michal – KONEČNÝ, Vlastimil – LEXA, Jaroslav – KALINČIAK, Michal – ŽEC, Branislav – VASS, Dionýz – ELEČKO, Michal – JANOČKO, Juraj – PERESZLÉNYI, Miroslav – MARKO, František – MAGLAY, Juraj – PRISTAŠ, Ján. Tektonická mapa Slovenskej republiky 1:500 000. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004. ISBN 80-88974-62-3.

BEZÁK, Vladimír – BROSKA, Igor – ELEČKO, Michal – HAVRILA, Milan – IVANIČKA, Ján – JANOČKO, Juraj – KALIČIAK, Michal – KONEČNÝ, Vlastimil – LEXA, Jaroslav – MELLO, Ján – PLAŠIENKA, Dušan – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – VASS, Dionýz. Vysvetlivky k tektonickej mape Slovenskej republiky = Explanations to the teconic map of Slovak Republic : 1:500 000. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2004. 71 s. ISBN 80-88974-65-8.

BROSKA, Igor – WILLIAMS, C. Terry – AUBIN, Alexandre – UHER, Pavel – LEICHMANN, Jaromír. Apatite composition and estimation of initial fluorine concetration in the West-Carpathian granites. In Geologica Carpathica, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 190-192. (0.167 – IF2001). ISSN 1335-0552.

HRAŠKO, Ľubomír – BEZÁK, Vladimír – BROSKA, Igor. Sihla – Ipeľ granite stage in the frame of the Western Carpathian Hercynian magmatism. In Geologica Carpathica, 1999, vol. 50, spec. is., p. 103-104. (0.273 – IF1998).. ISSN 1335-0552.

FINGER, Friedrich – BROSKA, Igor – ROBERTS, Malcolm P. – SCHERMAIER, Andreas. Replacement of primary monazite by apatite-allanite-epidote coronas in an amphibolite facies granite gneiss from the eastern Alps. In American Mineralogist, 1998, vol. 83, no. 3-4, p. 248-258. ISSN 0003-004X.

BROSKA, Igor – SIMAN, Pavol. The breakdown of monazite in the West-Carpathian Veporic orthogneisses and tatric granites. In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 3, p. 161-167. (0.271 – IF1997). ISSN 1335-0552.

BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor – BENKO, Patrik. Petrology of the Malá Fatra granitoid rocks (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 1997, vol. 48, no. 1, p. 27-37. ISSN 1335-0552.

UHER, Pavel – BROSKA, Igor. Post-orogenic Permian granitic rocks in the Western Carpathian-Pannonian area: geochemistry, mineralogy and evolution. In Geologica Carpathica, 1996, vol. 47, no. 5, p. 311-321. (1996 – Current Contents). ISSN 1335-0552.

PETRÍK, Igor – BROSKA, Igor – LIPKA, Ján – SIMAN, Pavol. Granitoid allanite-(Ce): substitution relations, redox conditions and REE distributions (on an example of I-type granitoids, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 1995, vol. 46, no. 2, p. 79-94. ISSN 1335-0552.

PETRÍK, Igor – BROSKA, Igor. Petrology of two granite types from the Tribeč Mountains, Western Carpathians: an example of allanite (+magnetite) versus monazite dichotomy. In Geological Journal, 1994, vol. 29, no. 1, p. 59-78. ISSN 0072-1050.