Mgr. Jaroslava Pánisová, PhD.


vedecká pracovníčka

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 5941 0603
E-mail:
Osobná webstránka:

Oblasť výskumu:

Geofyzika:

  • gravimetria pre archeologické, geotechnické a geologické aplikácie
  • 3D modelovanie potenciálových polí
  • spracovanie, interpretácia a 3D vizualizácia dát

Blízka fotogrametria:

  • 3D rekonštrukcia budov

 

Vzdelanie:

  • 2008-2013: PhD. štúdium Aplikovanej geofyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • 1999-2004: Mgr. štúdium Geofyziky na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

 

Odborné školenia:

2015 – školiaci kurz “Aerial Photographs & 3D Landscape Modelling” (ArchaeoLandscapes Europe), Poznaň, Poľsko

2012 – terénny kurz “An Introduction to Multi-Method Archaeological Site Survey: Surface Collection and Remote Sensing” (ArchaeoLandscapes Europe), Slane, Írsko

2009 – medzinárodný kurz archeo-geofyziky (European Union Intensive Programme), Nitra Slovensko: Najmodernejšie geofyzikálne výskumné metódy aplikované na archeologických lokalitách

2007 – medzinárodná letná škola “Alpine Gravity Field Course”, Merano, Taliansko

 

Vybrané publikácie:

ŠEFARA, Ján – BIELIK, Miroslav – VOZÁR, Jozef – KATONA, Martin – SZALAIOVÁ, Viktória – VOZÁROVÁ, Anna – ŠIMONOVÁ, Barbora – PÁNISOVÁ, Jaroslava – SCHMIDT, Sabine – GÖTZE, Hans-Jürgen. 3D density modelling of Gemeric granites of the Western Carpathians. In Geologica Carpathica, 2017, vol. 68, no. 3, p. 177-192.

ZAHOREC, Pavol – PAŠTEKA, Roman – MIKUŠKA, Ján – SZALAIOVÁ, Viktória – PAPČO, Juraj – KUŠNIRÁK, Dávid – PÁNISOVÁ, Jaroslava – KRAJŇÁK, Martin – VAJDA, Peter – BIELIK, Miroslav – MARUŠIAK, Ivan. National gravimetric database of the Slovak Republic. Chapter 7. In PAŠTEKA, Roman – MIKUŠKA, Ján – MEURERS, Bruno. Understanding the bouguer anomaly. A gravimetry puzzle. – Amsterdam : Elsevier Science Publishing, 2017, p. 113-125. ISBN
978-012-812913-5.

J. Pánisová, I. Murín, R. Pašteka, J. Haličková, P. Brunčák, V. Pohánka, J. Papčo a P. Milo
Geophysical fingerprints of shallow cultural structures from microgravity and GPR measurements in the Church of St. George, Svätý Jur, Slovakia
Journal of Applied Geophysics 127, p. 102-111, ISSN 0926-9851 (2016).

J. Chromčák, M. Grinč, J. Pánisová, P. Vajda a A. Kubová
Validation of sensitivity and reliability of GPR and microgravity detection of underground cavities in complex urban settings: Test case of a cellar
Contributions to Geophysics and Geodesy 46(1), p. 13-32, ISSN 1335-2806 (2016).

V. Pohánka, P. Vajda a J. Pánisová
On inverting gravity changes with the harmonic inversion method: Teide (Tenerife) case study
Contributions to Geophysics and Geodesy 45(2), p. 111-134, ISSN 1335-2806 (2015).

J. Pánisová, M. Fraštia, T. Wunderlich, R. Pašteka a D. Kušnirák
Microgravity and ground-penetrating radar investigations of subsurface features at the St. Catherine’s monastery, Slovakia
Archaeological Prospection 20(3), p. 163-174, ISSN 1099-0763 (2013).

J. Pánisová, R. Pašteka, J. Papčo a M. Fraštia
The calculation of building corrections in microgravity surveys using close range photogrammetry
Near Surface Geophysics 10(5), p. 391-399, ISSN 1569-4445 (2012).

J. Pánisová a R. Pašteka
The use of microgravity technique in archaeology: A case study from the St. Nicolas Church in Pukanec, Slovakia
Contributions to Geophysics and Geodesy 39(3), p. 237-254, ISSN 1335-2806 (2009).

P. Vajda a J. Pánisová
Geophysical indirect effect on interpretation of gravity data in Slovakia
Geologica Carpathica 58(1), p. 97-102, ISSN 1335-0552 (2007).