Mgr. Lucia Žatková


Dizertačná práca:

Téma: Postglaciálny sedimentárny vývoj Tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov a stabilných izotopov.

Školiteľ: Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.