Mgr. Marek Vďačný, PhD.


Oblasť výskumu:
  • geochémia siliciklastických sedimentov
  • petrografia sedimentárnych hornín
  • ťažké minerály klastických sedimentov

 

Kurzy a výskumné pobyty:

Účasť na krátkom kurze v sedimentárnej provenienčnej analýze 18. – 22. septembra 2017 v Centre geovied na Univerzite Georga Augusta v Göttingene

 

Vybrané publikácie:

VĎAČNÝ, M. – MICHALÍK, J. – LINTNEROVÁ, O. Tectonic discrimination of siliciclastic sedimentary record of the northern Tethyan margin at the end of the Triassic. In Geological Quarterly, 2019, vol. 63, no. 1, p. 30-38.

VOZÁROVÁ, A. – LARIONOV, A. – ŠARINOVÁ, K. – VĎAČNÝ, M. – LEPEKHINA, E. – VOZÁR, J. – LVOV, P. Detrital zircons from the Hronicum Carboniferous–Permian sandstones (Western Carpathians, Slovakia): depositional age and provenance. In International Journal of Earth Sciences, 2018, vol. 107, no. 4, p. 1539-1555.

VĎAČNÝ, M. – RUŽIČKA, P. – VOZÁROVÁ, A. Geochemistry and C, O, and Sr isotope composition of the Föderata Group metacarbonates (southern Veporicum, Western Carpathians, Slovakia): constraints on the nature of protolith and its depositional environment. In Turkish Journal of Earth Sciences, 2016, vol. 25, no. 6, p. 513-537.

VĎAČNÝ, M. – BAČÍK, P. Provenance of the Permian Malužiná Formation sandstones (Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians): evidence of garnet and tourmaline mineral chemistry. In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 2, p. 83-97.

VOZÁROVÁ, A. – KONEČNÝ, P. – VĎAČNÝ, M. – VOZÁR, J. – ŠARINOVÁ, K. Provenance of Permian Malužiná Formation sandstones (Hronicum, Western Carpathians): evidence from monazite geochronology. In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 5, p. 329-338.

VĎAČNÝ, M. – VOZÁROVÁ, A. – VOZÁR, J. Geochemistry of the Permian sandstones from the Malužiná Formation in the Malé Karpaty Mts (Hronic Unit, Western Carpathians, Slovakia): implications for source-area weathering, provenance and tectonic setting. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 23-38.

VĎAČNÝ, M. Provenance of the Malužiná Formation sandstones (Western Carpathians, Slovakia): constraints from standard petrography, cathodoluminescence imaging, and mineral chemistry of feldspars. In Geological Quarterly, 2013, vol. 57, no. 1, p. 61-72.