Ing. Martin Bednárik, PhD.


Oblasť výskumu:
  • mechanika hornín
  • deformácie zemskej kôry – meranie a modelovanie
  • seizmická odolnosť speleotém

 

Vybrané publikácie:

Bednárik, M., Kohút, I., 2005. Fourier family match on an elastic rectangle under its own weight. Contr. Geoph. & Geod., 35, 189-217.

Bednárik, M., Brimich, L., 2005. Implementation of extensometer calibration and decimation filtering on Campbell Scientific CR10X datalogger. Contr. Geoph. & Geod., 35, 373-390.

Bednárik, M. 2009. Seismometric portrayal of calcite tubular stalactites – modeller´s guide (Seizmometrické potrétovanie kalcitových brčiek – sprievodca modelára). Dizertačná práca na dosiahnutie titulu doktor filozofie. Bratislava, Geofyzikálny ústav SAV, 147 str.

Bednárik, M., Kohút, I. 2012. Three-dimensional colour functions for stress state visualisation. Computers and Geosciences, 48, 117–125, doi: 10.1016/j.cageo.2012.05.010

Bednárik, M., Papčo, J., Pohánka, V., Bezák, V., Kohút, I. , Brimich, L. 2016. Surface strain rate colour map of the Tatra Mountains region (Slovakia) based on GNSS data. Geologica Carpathica, 67, 509 – 524, doi: 10.1515/geoca-2016-0032