Mgr. Pavol Zahorec, PhD.


Oblasť výskumu:
  • gravimetria (metodika, meranie, spracovanie, interpretácia, aplikácie)

 

 

Narodený:   29.7.1975 v Brezne

1993–1998   Mgr., Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, PriF UK, Bratislava (gravimetria)

1998–2008   Samostatný geofyzik, Geocomplex, a.s., Bratislava

2009–2014   PhD., Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, PriF UK, Bratislava (gravimetria)

2008–2016   Vedecký pracovník, GfO ÚVZ SAV, Banská Bystrica, Oddelenie gravimetrie a geodynamiky. Riešiteľ APVV a Vega projektov, člen EAGE

 

Vybrané publikácie:

ZAHOREC, Pavol – MARUŠIAK, Ivan – MIKUŠKA, Ján – PAŠTEKA, Roman – PAPČO, Juraj. Numerical calculation of terrain correction within the bourguer anomaly evaluation (Program Toposl). Chapter 5. In PAŠTEKA, Roman – MIKUŠKA, Ján – MEURERS, Bruno. Understanding the bouguer anomaly. A gravimetry puzzle. – Amsterdam : Elsevier Science Publishing, 2017, p. 79-92. ISBN 978-012-812913-5.

ZAHOREC, Pavol – PAŠTEKA, Roman – MIKUŠKA, Ján – SZALAIOVÁ, Viktória – PAPČO, Juraj – KUŠNIRÁK, Dávid – PÁNISOVÁ, Jaroslava – KRAJŇÁK, Martin – VAJDA, Peter – BIELIK, Miroslav – MARUŠIAK, Ivan. National gravimetric database of the Slovak Republic. Chapter 7. In PAŠTEKA, Roman – MIKUŠKA, Ján – MEURERS, Bruno. Understanding the bouguer anomaly. A gravimetry puzzle. – Amsterdam : Elsevier Science Publishing, 2017, p. 113-125. ISBN
978-012-812913-5.

MIKUŠKA, Ján – PAŠTEKA, Roman – ZAHOREC, Pavol – PAPČO, Juraj – MARUŠIAK, Ivan – KRAJŇÁK, Martin. Some remarks on the early history of the bouguer anomaly. Chapter 3. In PAŠTEKA, Roman – MIKUŠKA, Ján – MEURERS, Bruno. Understanding the bouguer anomaly. A gravimetry puzzle. – Amsterdam : Elsevier Science Publishing, 2017, p. 31-61. ISBN 978-012-812913-5.

ZAHOREC, Pavol – MIKUŠKA, Ján – PAPČO, Juraj – MARUŠIAK, Ivan – KARCOL, Roland – PAŠTEKA, Roman. Towards the measurement of zero vertical gradient of gravity on the Earth´s surface. In Studia Geophysica et Geodaetica, 2015, vol. 59, no. 4, p. 524-537. (0.806 – IF2014). (2015 – Current Contents). ISSN 0039-3169.

ZAHOREC, Pavol. Inner zone terrain correction calculation using interpolated heights. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2015, vol. 45, no. 3, p. 219-235. (2015 – SCOPPUS). ISSN 1335-2806.

VAJDA, Peter – ZAHOREC, Pavol – KUBOVÁ, Anna. Deformation induced topographic effects in inversion of temporal gravity changes: First look at free air and bouguer terms. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2015, vol. 45, no. 2, p. 149-171. (2015 – SCOPPUS). ISSN 1335-2806

ZAHOREC, Pavol – PAPČO, Juraj – MIKOLAJ, Michal – PAŠTEKA, Roman – SZALAIOVÁ, Viktória. The role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation. In First Break, 2014, vol. 32, no. 1, p. 65-71. (2014 – SCOPUS). ISSN 0263-5046.

ZAHOREC, Pavol – PAŠTEKA, Roman – PAPČO, Juraj. The estimation of errors in calculated terrain corrections in the Tatra Mountains. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2010, vol. 40, no. 4, p. 323-350. (2010 – SCOPUS). ISSN 1335-2806

PAŠTEKA, Roman – ZAHOREC, Pavol. Interpretation of microgravimetrical anomalies in the region of the former church of St. Catherine, Dechtice. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2000, vol. 30, no. 4, p. 373-387. (2000 – SCOPUS). ISSN 1335-2806