RNDr. Peter Pažák, PhD.


Oblasť výskumu:
  • numerické modelovanie šírenia seizmických vĺn
  • monitorovanie seizmickej aktivity na Slovensku – Národná sieť seizmických staníc

 

Vybrané publikácie:

Moczo, P., Kristek, J., Galis, M., Pazak, P., 2010. On accuracy of the finite-difference and finite-element schemes with respect to P-wave to S-wave speed ratio Geophys. J. Int., 182, 493-510, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04639.x

Moczo, P., Kristek, J., Galis, M., Pazak, P., Balazovjech, M., 2007. The Finite-Difference and Finite-Element Modeling of Seismic Wave Propagation and Earthquake Motion. Acta Physica Slovaca 57(2), 177-406.