Mgr. Rastislav Milovský, PhD.


Oblasť výskumu:
 • Izotopový výskum paleoklímy kvartéru, detekcia a datovanie permafrostu pomocou geochémie jaskynných archívov (Karpaty, Ural, východná Sibír)
 • Výskum fluíd v tektonických procesoch – mechanizmy presunu tenkých príkrovov (Západné Karpaty, Apeniny)
 • Izotopový výskum prírodných uhľovodíkov – fosílne molekulárne biomarkery, zemný plyn
Analytické metódy:
 • izotopová hmotnostná spektrometria (MAT253 a periférie)
 • plynová chromatografia s molekulovou hmotnostnou spektrometriou (TraceGC Ultra, ITQ900)
 • Ramanova mikrospektroskopia (LabRamHR 800)
Vzdelávanie a príprava:
 • 1991 – 1996 denné štúdium geológie (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)
 • 1996 obhájenie titulu Mgr. (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)
 • 2000 obhájenie titulu PhD. (Geologický ústav SAV, Bratislava)
 Odborná prax:
 • 1996 – 1999 Geologický ústav SAV, interný doktorand
 • 1999 – 2015 Geologický ústav SAV, vedecký pracovník
 Stáže:
 • 2003 VI.-X. DAAD štipendium, Univerzita Göttingen, Inštitút geochémie
Pozvané prednášky:
 • 10.12.2012, Moskva, Inštitút geológie rudných ložísk, mineralógie a petrografie Ruskej akadémie vied (IGEM RAN), prednáška: Fluid-overpressure-triggered nappe thrusting in Western Carpathians.
 • 23.9.2015, Perm, Fakulta prírodných vied Permskej univerzity, prednáška: Nové metódy izotopového výskumu prírodného plynu.
 • 27.11.2015 Inštitút mineralógie a kryštalografie Viedenskej Univerzity, prednáška: Mineralogical studies of rauhwackes – basal tectonic breccias of thin-skinned nappes.
Vybrané publikácie:

MAJZLAN J., ŠTEVKO M., CHOVAN M., LUPTÁKOVÁ J., MILOVSKÁ S., MILOVSKÝ R., JELEŇ S., POLLOK K., GÖTTLICHER J., SÝKOROVÁ M., KUPKA D., 2018: Mineralogy and geochemistry of the copper-dominated neutral mine drainage at the Cu deposit Ľubietová-Podlipa (Slovakia). Applied Geochemistry 92, 59-70 (2.581 – IF2016). ISSN: 0882-2927

MAJZLAN, Juraj – BREY-FUNKE, Maria – MALZ, Alexander – DONNDORF, Stefan – MILOVSKÝ, Rastislav. Fluid evolution and mineralogy of Mn-Fe-barite-fluorite mineralizations at the contact of the Thuringian Basin, Thüringer Wald and Thüringer Schiefergebirge in Germany. In Geologica Carpathica, 2016, vol. 67, no. 1, p. 3-20. (1.523 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1335-0552.

BELLA, Pavel – GAÁL, Ľ. – ŠUCHA, Vladimír – KODĚRA, Peter – MILOVSKÝ, Rastislav. Hydrothermal speleogenesis in carbonates and metasomatic silicites induced by subvolcanic intrusions: a case study from the Štiavnické vrchy Mountains, Slovakia. In International Journal of Speleology, 2016, vol. 45, no. 1, p. 11-25. (1.559 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 0392-6672.

PLAŠIENKA, Dušan – JEŘÁBEK, Petr – VOJTKO, Rastislav – KRÁLIKOVÁ, Silvia – JANÁK, Marian – IVAN, Peter – MÉRES, Štefan – SOTÁK, Ján – MILOVSKÝ, Rastislav. Alpine structural and metamorphic evolution during burial and exhumation of the Veporic basement and cover complexes. Rec. Jozef Hók, Ján Madarás. 1. vyd. Bratislava : Comenius University, 2016. 54 p. ISBN 978-80-223-4096-0.

UHER, Pavel – MILOVSKÁ, Stanislava – MILOVSKÝ, Rastislav – KODĚRA, Peter – BAČÍK, Peter – BILOHUŠČIN, Vladimír. Kerimasite, (Ca-3)[Zr-2](SiFe23+)O-12 garnet from the Vysoka-Zlatno skarn, Stiavnica stratovolcano, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2015, vol. 79, no. 3, p. 715-733. (2.026 – IF2014). (2015 – Current Contents). ISSN 0026-461X.

ORVOŠOVÁ, Monika – DEININGER, Michael – MILOVSKÝ, Rastislav. Permafrost occurrence during the Last Permafrost Maximum in the Western Carpathian Mountains of Slovakia as inferred from cryogenic cave carbonate. In Boreas, 2014, vol. 43, no. 3, p. 750-758. (2.383 – IF2013). (2014 – Current Contents). ISSN 0300-9483.

JANÁK, Marian – KROGH RAVNA, E. J. – KULLERUD, K. – YOSHIDA, Kenji – MILOVSKÝ, Rastislav – HIRAJIMA, T. Discovery of diamond in the Tromsø Nappe, Scandinavian Caledonides (N. Norway). In Journal of Metamorphic Geology, 2013, vol. 31, p. 691-703. (3.400 – IF2012). (2013 – Current Contents). ISSN 0263-4929.

HURAI, Vratislav – HURAIOVÁ, Monika – MILOVSKÝ, Rastislav – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – KONEČNÝ, Patrik. High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. In American Mineralogist, 2013, vol. 98, no. 5-6, p. 1074-1077. (2.204 – IF2012). (2013 – Current Contents). ISSN 0003-004X.

BAROŇ, I. – KERNSTOCKOVÁ, M. – FARIDI, M. – BUBÍK, Miroslav – MILOVSKÝ, Rastislav – MELICHAR, Rostislav – SABOURI, J. – BABỦREK, J. Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. In Tectonophysics, 2013, vol. 605, p. 70-87. (2.684 – IF2012). (2013 – Current Contents). ISSN 0040-1951.

MILOVSKÝ, Rastislav – VAN DEN KERKHOF, Alfons – HOEFS, Jochen – HURAI, Vratislav – PROCHASKA, Walter. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous nappe. In International Journal of Earth Sciences, 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554. (2.342 – IF2011). (2012 – Current Contents). ISSN 1437-3254.

PROKEŠOVÁ, Róberta – PLAŠIENKA, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav. Structural pattern and emplacement mechanisms of the Krížna cover nappe (Central Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2012, vol.63, no. 1, p. 13-32. (0.787 – IF2011). (2012 – Current Contents). ISSN 1335-0552.

UHER, Pavel – MIKUŠ, Tomáš – MILOVSKÝ, Rastislav – BIROŇ, Adrián – SPIŠIAK, Ján – LIPKA, Jozef – JAHN, Ján. Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates–sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. In Lithos, 2009, vol. 112, no. 3-4, p. 447-460. (3.303 – IF2008). (2009 – Current Contents). ISSN 0024-4937.