Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.


Oblasť výskumu:
  • spolupráca pri analytických prácach v geochronologickom laboratóriu CEAL
  • geochémia spinelov
  • petrológia magmatických hornín
  • mineralógia rudných výskytov