JM-05-04-22

with No Comments

TA3: Tak takto?!

Geotermálna energia namiesto plynu

Do roku 2030 by až polovica energií na chladenie a vykurovanie mala pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Hovorí to smernica Európskej únie s názvom Fit for 55. Objavili sa aj teoretické úvahy, podľa ktorých je geotermálna energia vo vykurovaní, kandidátom číslo jedna a nahradí ruský plyn či dokáže zohrať kľúčovú úlohu aj pri výrobe a uskladnení elektrickej energie. O tom, či je reálne vyhriať Slovensko z geotermálnej energie, koľko by to stálo, a ako môže neodborne urobený vrt poškodiť podložie, alebo sa zmeniť na drahú suchú dieru, sme sa rozprávali s geológom a riaditeľom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Jánom Madarásom.