PS-22-07-22

with No Comments

Aktuality SAV

SAVinci: Či ľudstvo prežije rok 2222, závisí len od nás

Zmene klimatických pomerov v posledných rokoch sa venovala júnová vedecká kaviareň SAVinci, ktorá sa po dlhej odmlke konala naživo na bratislavskom Tyršáku. Na tému Prežijeme rok 2222? v nej diskutovali doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., a RNDr. Pavol Siman, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10511