COST CA20108 míting

with No Comments

V dňoch 16-19.4.2023 sa uskutoční v Smoleniciach generálny míting COST CA20108 FAIR
Network of micrometeorological measurements” (FAIRNESS). Mítingu sa zúčastňujú odborníci z 29 krajín, prejednávaná téma sú mikrometeorologické merania v porastoch a v urbánnom prostredí.
ÚVZ v.v.i. SAV je súčasťou COST CA20108 a v druhom ročníku je držiteľom kontraktu – „Grant holder“. S Akcoi COST spolupracuje začlenením existujúcich mikroklimatických sietí na Slovensku do celoeurópskeho kontextu.