Deň otvorených dverí v Banskej Bystrici

with No Comments

Návštevníci Ústavu vied o Zemi si budú môcť pozrieť laboratóriá na spracovanie geologických a paleontologických vzoriek (separačné laboratóriá), prípravu preparátov (brusiareň), analytické laboratóriá so špeciálnymi prístrojmi ako hmotnostný spektrometer, elektrónový mikroskop, elektrónová mikrosonda, Ramanovský mikroskop, Rtg difraktometer, mikrotermometrické zariadenie, počítačový tomograf (CT) a iné. Predvedená bude aj plávajúca plošina so sonarom a vrtnou súpravou pre výskum jazerných usadenín, s premietaním krátkych filmov o výskume vysokohorských jazier (plies). Odvážlivci si budú môcť vyskúšať preliezť jaskynnú plazivku a zažiť tak pocity jaskyniarov pri objavovaní neznámych jaskynných priestorov. Nebude chýbať výstavka minerálov, skamenelín a jaskynných speleotém a mikroskop na pozorovanie anorganického mikrosveta.

DOD2017