RP-19-4-23

with No Comments

Radovan Kyška-Pipík: Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody

19.4.2023 o 15.00

prezenčne – PriFUK v Bratislave, v miestnosti B1 – AMOS

dištančne – cez aplikáciu MS Teams:  https://lnk.sk/alde