Vyrob si vlastné zemetrasenie

with No Comments

Oddelenie seizmológie Geofyzikálneho odboru Ústavu vied o Zemi SAV v spolupráci so seizmológmi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK srdečne pozýva všetkých zvedavých záujemcov na výstavu Veda netradične, ktorá sa koná v dňoch 9. – 10. 11. 2017 v priestoroch Incheba Expo (Hala A0) v rámci podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Seizmológia je prezentovaná vo vedeckom stánku „Vyrob si vlastné zemetrasenie“.  Ako už samotný názov stánku prezrádza, návštevníci si môžu „vygenerovať“ vlastné malé zemetrasenie, ktorého reálny záznam môžu aj ihneď vidieť. Ďalej sa môžu interaktívnou formou dozvedieť viac informácií o vzniku zemetrasení, o jednotlivých typov seizmických vĺn, ako a kde sa vo svete a na Slovensku zaznamenávajú, o seizmickej aktivite na území Slovenska a o deštruktívnych zemetraseniach v  histórii Slovenska.