Using the Electrical Resistivity Tomography to Verify Anomalous Gravimetric Structures
Číslo projektu:APP0423 (Doktogrant)
Doba riešenia:01.01.2023–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Ema Nogová
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: