Oznámenie – voľby členov Správnej rady

with Nekomentované

Oznámenie Vedeckej rady Ústavu Vied o Zemi SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu Vied o Zemi SAV, v.v.i..

Bratislava, 14. 2. 2022, , upravené 2. 3. 2022 (z technických dôvodov sa posúva voľba na 15. 3. 2022)

Vedecká rada na svojom zasadaní schválila postup a organizáciu volieb do správnej rady novovznikajúcej organizácie - Ústavu Vied o Zemi SAV, v.v.i.. V tejto súvislosti zverejňujeme oficiálne Oznámenie VR UVZ SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu Vied o Zemi v.v.i.. Pohovor s kandidátmi sa uskutoční telekonferenčne cez ZOOM, dňa 15. 3. 2022 o 09:00, voľby sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom platformy ADoodle v rovnakom dni po pohovoroch, t.j. dňa 15. 3. 2022. Ďalšie informácie, týkajúce sa napr. požiadaviek na kandidátov, predkladaných dokladov, sú uvedené v  Oznámení.

Upresňujúce informácie, týkajúce sa priebehu volieb, pohovoru s kandidátmi, postupu pri elektronickom hlasovaní budú zaslané všetkým oprávneným voličom (členom Akademickej obce ÚVZ SAV, v.v.i. v zmysle platných predpisov) elektronicky najneskôr 3 dni pred konaním volieb.

Mgr. Adam Tomašových, DrSc.
Predseda Vedeckej rady ÚVZ SAV