Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA)
Číslo projektu:AMBA — UNESCO
Doba riešenia:01.01.2009–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Ľubomír Vidlička

Webstránka:
Anotácia:

Cieľom AMBA je štúdium evolúcie živočíchov a ekosystémov vedúce k ochrane veľkoplošných území, a napĺňanie predstáv rozličných projektov UNESCO (MAB, WH) v celosvetovom meradle. Náplňou projektu „Evolučné princípy…“ je analýza celosvetových nálezov daných skupín a odvodenie vzniku spoločenského fenoménu u živočíchov, analýza evolučných procesov na najjemnejšej možnej mierke (založené na 100.000 nálezoch len v danej skupine, vrátane nového jantáru z čias dinosaurov), čo nemá vo svete obdobu.

Výsledky: