Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu
Číslo projektu:APVV-15-0560
Doba riešenia:01.07.2016–30.06.2020
Zodpovedný riešiteľ:Miriam Kristeková
Spoluriešitelia z ústavu:Andrej Cipciar
Ďalší spoluriešitelia:

Peter Moczo, Jozef Kristek, Svetlana Stripajová, Filip Kubina, Filip Michlík

Webstránka:
Anotácia:

Posledné dve dekády tragicky a dramaticky demonštrovali, že dokonca aj relatívne slabé zemetrasenia sú schopné spôsobiť obrovské straty na životoch a škody na majetku. Kľúčovými dôvodmi sú budovy, ktoré nie sú dizajnované/zodolnené tak, aby odolali seizmickému pohybu, narastajúca zraniteľnosť v dôsledku technologickej zložitosti husto osídlených oblastí a anomálne hodnoty seizmického pohybu v dôsledku lokálnych povrchových geologických podmienok. Interferencia seizmických vĺn a rezonancia v bazénoch a údoliach vyplnených sedimentmi môže spôsobovať anomálne hodnoty seizmického pohybu a teda tzv. „lokálne efekty“. Lokálne efekty predstavujú potenciálnu hrozbu aj pre dôležité nukleárne a industriálne zariadenia. Preto je dôležité identifikovať a charakterizovať potenciál lokálnych efektov na záujmových lokalitách. Jeden z možných prístupov pri absencii dostatočných záznamov zemetrasení je numerické modelovanie seizmického pohybu. Predpokladáme, že verifikované a validované výpočtovo efektívne numerické modelovanie umožňuje získať syntetické „dáta“, ktoré môžu približne nahradiť neexistujúce namerané dáta, na ktoré by sme museli čakať príliš dlhý čas. Systematický výskum charakteristík seizmického pohybu v signifikantnom/reprezentatívnom súbore realistických modelov lokálnych podmienok môže viesť k identifikácii kľúčových charakteristík seizmického pohybu a kľúčových štrukturálnych parametrov, ktoré sú zodpovedné za lokálne efekty, a k následnej identifikácii a charakterizácii potenciálu lokálnych efektov v súbore uvažovaných lokálnych povrchových podmienok.

Výsledky: