Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
Číslo projektu:APVV-20-0079
Doba riešenia:01.08.2021–30.06.2025
Zodpovedný riešiteľ:Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:Silvia Antolíková, Adrián Biroň, Juraj Hrabovský, Ivana Koubová, Jozef Madzin, Jozef Michalík, Rastislav Milovský, Vladimír Šimo, Dušan Starek, Juraj Šurka, Marek Vďačný, Lucia Žatková
Ďalší spoluriešitelia:

PriF UK – Daniela Reháková

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: