Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Číslo projektu:APVV-20-0175
Doba riešenia:01.07.2021–30.06.2025
Zodpovedný riešiteľ:Adrián Biroň
Spoluriešitelia z ústavu:Jaroslav Lexa, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:

Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Partnerské inštitúcie: Stavebná fakulta STU Bratislava

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: