Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
Číslo projektu:APVV-20-0358
Doba riešenia:01.07.2021–30.06.2025
Zodpovedný riešiteľ:Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:Stanislava Milovská, Rastislav Milovský, Dušan Starek, Lucia Žatková
Ďalší spoluriešitelia:

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ( koordinátor), Fakulta ekológie TU Zvolen, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: