Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
Číslo projektu:APVV-21-0159
Doba riešenia:01.07.2022–30.06.2026
Zodpovedný riešiteľ:Vladimír Bezák
Spoluriešitelia z ústavu:Dušan Bilčík, Kristián Csicsay, Lucia Fojtíková, Dominika Godová, Ján Madarás, Jozef Madzin, Ema Nogová, Lenka Ondrášová, Iveta Smetanová, Martin Šugár, Ján Vozár
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: