Korelácia a porovnanie produktov vrchnopermskej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch
Číslo projektu:BAS-SAS-21-06
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Igor Broska
Spoluriešitelia z ústavu:Maria Maraszewska, Martin Števko
Ďalší spoluriešitelia:

Geological Institute Bulgarian Academy of Sciences – Sofia

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: