FAIR sieť mikrometeorologických meraní
Číslo projektu:COST CA20108
Doba riešenia:14.10.2021–13.10.2025
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Nejedlík
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad – koordinátor

Partnerské krajiny: Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Írsko, Izrael, Taliansko, Litva, Čierna Hora, Holandsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, USA

Webstránka:
Anotácia:

Akcia FAIRNESS má za cieľ zlepšiť štandardizáciu a integráciu databáz mikrometeorologických meraní, ktoré sú súčasťou výskumných projektov, alebo lokálnych/regionálnych pozorovacích sietí zriadených pre špeciálne účely (agrometeorológia, mikroklimatické merania v mestách). Uchopenie daných výziev vyžaduje efektívnu cezhraničnú sieť výskumníkov, parnerov (environmentálnych agentúr, miestnych správ a ministerstiev, SME) a občianskej spoločnosti (špecializovanej a všeobecnej) z Európy a aj odinakiaľ na identifikáciu a vyplnenie medzier, štandardizáciu, optimalizáciu a zvýšenie úrovne nových meraní a kontrolných procedúr, zlepšenie efektivity výskumu a zlepšenie propagácie.

Výsledky: