Oportunistické formy merania atmosferických zrážok
Číslo projektu:COST CA20136
Doba riešenia:13.10.2021–12.10.2025
Zodpovedný riešiteľ:Milan Onderka
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Dr. Vojtěch BAREŠ (ČR) – koordinátor
Partnerské krajiny:
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Česko, Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Veľká Británia, Maďarsko, Švajčiarsko, Írsko, Izrael, Taliansko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko

Webstránka:https://www.cost.eu/actions/CA20136/#tabs+Name:Management%20Committee
Anotácia:

Projekt Opensense združuje vedcov, ktorí skúmajú rôzne oportunistické senzory atmospferických zrážok, odborníkov z národných meteorologických služieb, majiteľov pozorovacích meteorologických sietí a koncových používateľov produktov zrážok za účelom vytvorenia komunity s cieľom prekonania kľúčových prekážok brániacim výmene a prijímaniu údajov (hydrometeorologických pozorovaní), definovania nových štandardov a noriem umožňujúcim rozsiahle referenčné porovnávanie produktov zrážok operačných systémov, vyvoja nových metód merania zrážok, a koordinácie implementovania oportúnnych pozorovaní do tradičných monitorovacích sietí.

Výsledky: