Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia
Číslo projektu:COST — ES1404
Doba riešenia:10.11.2014–09.11.2018
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Nejedlík
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

SHMÚ

Webstránka:http://www.harmosnow.eu/
Anotácia:
Výsledky: