Spresnenie írskeho potenciálu geotermálnej energie
Číslo projektu:DIG
Doba riešenia:11.02.2020–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Ján Vozár
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Brian O’Reilly, Ireland (coordinator)

Webstránka:https://www.dias.ie/2020/02/12/a-major-research-project-on-geothermal-energy-has-started-at-dias-ucc/
Anotácia:

Štvorročný výskumný projekt bude integrovať multidisciplinárne, viacrozmerné geofyzikálne, geologické a geochemické údaje pomocou spoločnej analýzy, interpretácie, modelovania a inverzie. Tím DIG zhromaždený pre tento projekt prináša komplexné znalosti geofyzikálnych a geologických metód. Patria sem aktívna a pasívna seizmika, aktívne a pasívne (t.j. magnetotelurické) elektromagnetické metódy a integrované geofyzikálne-petrologické modelovanie spolu s írskou kôrovou geológiou a geochémiou hornín.

Výsledky: