Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase
Číslo projektu:INTERMAGNET
Doba riešenia:01.01.2020–31.12.2025
Zodpovedný riešiteľ:Magdaléna Váczyová
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

British Geological Survey, Edinburgh (coordinator)

Webstránka:
Anotácia:

Registrácia, spracovanie a posielanie minútových hodnôt elementov geomagnetického poľa v reálnom čase (do 72 hodín ) do Intermagnet GIN

Výsledky: