Korelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
Číslo projektu:MAD Bulharsko-Slovensko
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:Igor Broska
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Kalin Naydenov (Bulharsko)

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: