Distribúcia rozsievok a lastúrničiek v neogénnych jazerných systémoch Slovenska a Bulharska
Číslo projektu:MAD Bulharsko–Slovensko
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Nadja Ognjanova Rumenova

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: