Nízkofrekvenčné kolísanie geomagnetického poľa a jeho biologické reakcie v prípade charakteristík vody, luminiscenčných baktérií a kvasnicových granúl
Číslo projektu:MAD Ukrajina–Slovensko
Doba riešenia:06.04.2017–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Magdaléna Váczyová
Spoluriešitelia z ústavu:Dušan Podhorský, Fridrich Valach
Ďalší spoluriešitelia:

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraina – Kiev

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: