AdriaArray na Slovensku
Číslo projektu:SAV-AV ČR-21-02
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Kristián Csicsay
Spoluriešitelia z ústavu:Miroslav Bielik, Lucia Fojtíková, Dominika Godová, Martin Šugár
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: