Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
Číslo projektu:SK-PT-18-0015
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Iveta Smetanová
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

INESC TEC (Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science), Portugal

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: