Konzorcium pre výskum foraminifer
Číslo projektu:UMR CNRS 6112 LPG
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

FRESCO – Konzorcium pre výskum foraminifer – je medzinárodný projekt zameraný na výskum pobrežných spoločenstiev foraminifer. Združuje medzinárodný tím vedcov zo 4 laboratórií regiónu Pays de la Loire Region vo Francúzsku a 15 medzinárodných inštitúcii. Projekt je tematicky zameraný na výskum mikrobiológie, schránkovej mineralógie, geochémie, vitálnych funkcií foraminifer a ich ekológie v súčasných i fosílnych pobrežných ekosystémoch.

Výsledky: