Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy
Číslo projektu:UNESCO IGCP 710
Doba riešenia:01.01.2020–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:Jozef Michalík
Ďalší spoluriešitelia:

Dr. Michal Krobicki, Prof. Xiaochi Jin

Webstránka:
Anotácia:

Cieľom tohto projektu IGCP je integrovať výskum geológov zo západnej a východnej časti tethýdnej oblasti (Maroko / Iberia – JV Ázia) s cieľom vytvoriť spoločný rámec a spoločný tektonostratigrafický koncept paleozoického a mezozoického vývoja (s dôrazom na permu – juru).

Výsledky: