Jurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
Číslo projektu:UNESCO/IGCP No. 632
Doba riešenia:01.01.2014–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Jozef Michalík
Spoluriešitelia z ústavu:Marián Golej, Ján Soták, Vladimír Šimo, Adam Tomašových
Ďalší spoluriešitelia:

Jingeng SHA -China, Vivi VAJDA – Sweden, Paul OLSEN – USA, Emma Sammel MSAKY – Tanzania, Mohammed ET-TOUHAMI – Morocco, Olena SHEVCHUK – Ukraine, Hamish CAMPBELL – New Zealand, Wolfram M. Kürschner – Norway,

Webstránka:
Anotácia:

Projekt IGCP sa sústreďuje na triasovo-jurské masové vymieranie pred 202 miliónmi rokov tesne pred T/J hranicou, cez toarské anoxické udalosti pred 183 miliónmi rokov a nakoniec pokrýva Jursko-kriedovú hranicu pred 145 miliónmi rokov, kedy sa kontinenty pokryli veľkými jazernými systémami. Výskum je zameraný na významné udalosti a ich vzťah ku klimatickej a environmentálnej zmene v týchto starých jazerných ekosystémoch a na koreláciu s morskými oblasťami. Navyše, projekt má silnú aplikačnú zložku, pretože tieto usadeniny hostia významné zdroje fosílnych palív vrátane uhlia, zemného plynu a ropy. Budúci vývoj prosperujúcich spoločností závisí na prístupe k energetickým zdrojom, negatívne účinky spaľovanie fosílnych palív možno zmierniť sekvestráciou CO2, kedy sa oxid uhličitý odstráni zo spalín a ukladá do podzemných zásobníkov.

Výsledky: