Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 2/0013/21
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Jana Dérerová
Spoluriešitelia z ústavu:Ladislav Brimich, Martin Bednárik
Ďalší spoluriešitelia:

Fakulta elektrotechniky a informačných technológii Žilinská univerzita; Výskumné cetrum Žilinská univerzita

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: