Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)
Číslo projektu:VEGA 2/0028/20
Doba riešenia:01.01.2020–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Tomáš Mikuš
Spoluriešitelia z ústavu:Adrián Biroň, Stanislava Milovská, Jarmila Luptáková, Jozef Vlasáč
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: